SINTESI DE LA HISTORIA DEL CLAN ÓS GRIS


INICIS.- El Clan Ós Gris es  crea a Barcelona, l'octubre de 1963, dins de l'Agrupament  Santíssim Redemptor dels Scouts d’Espanya. Aquest agrupament  -“grup” en dèiem aleshores- s’havia fundat l’any 1953, en uns locals cedits per la Parròquia que li donà el nom, en un període en que l’escoltisme, legalment prohibit pel regim franquista, tenia una relativa tolerància a l’estat espanyol. Els Scouts de Espanya es consideraven continuadors d’aquells primers Exploradores Barceloneses que havien començar a fer funcionar l’escoltisme, l’any 1911, a l’estat espanyol.
Els membres que integren aquest nou Clan son nois, de 17 a 19 anys, procedents, gairebé tots, del mateix Agrupament i, per tant,  coneixedors dels principis i mètodes educatius de l’escoltisme .

PRIMERS ANYS.- Els primers anys, el Clan te, gairebé com a únic objectiu, destinar els seus membres –molts d’ells “veterans” scouts- com a “caps” o scouters de les diferents unitats (llobatons, scouts i escultes)  i col·laborar, alhora, en les activitats o actes  organitzats pel propi Agrupament  com serveis en els campaments (intendents, cuiners, socorristes, etc.); trobades amb d’altres grups; festes de Sant Jordi o de Nadal, etc.  Amb tot, el Clan Ós Gris te, també, el seu propi programa d’activitats, d’autoformació i de lleure, combinant les reunions de treball amb algunes sortides i trobades caracteritzades, fonamentalment,  per un merescut caràcter lúdic i d’esbarjo.

EVOLUCIÓ.- Amb els anys el Clan va creixent i, sense abandonar aquests objectius, l’autoformació i el servei, s’acorda formar dins de l’ unitat diferents equips especialitzats. Així, el febrer de 1965, es crea el GESE (Equip Espeleològic Scouts d’Espanya), l’octubre del 1968, l’ESAM (Equip Scout d’Alta Muntanya), el desembre de 1969, l’ETES (Equip de Treball i Estudis Socials) i, el maig de 1970 “ELS VELLS OSSOS” (col·lectiu d’antics membres del Clan) amb el propòsit de canalitzar, donar sortida i fer compatibles amb els objectius del mateix Clan,  tot un seguit d’inquietuds, d’aficions i  de situacions personals que s’havien anat generant entre els seus membres. El Clan Ós Gris és també, al llarg aquests anys, una “cantera” de caps per a d’altres Agrupaments scouts que han anat sorgint a Barcelona.
En aquesta època, al menys dins la nostra organització, els Agrupaments no eren mixtos (els nois scouts i les noies guies, cadascun d’ells, tenien els seus respectius agrupaments). El Clan, però,  te cura d’organitzar moltes de les activitats del seu programa –les que no son estrictament scouts- possibilitant la participació de nois i noies (debats, sortides, festes, ...) d’una forma  gairebé natural, fins que a l’octubre de 1969, creant una situació que podríem definir de “fet consumat”, el Clan esdevé mixt; ocupant, nois i noies, diferents responsabilitats dins del Clan.

DECLIVI.- L’activitat del Clan Ós Gris es manté, com una unitat estructurada dins l’Agrupament Santíssim Redemptor, fins a mitjans de l’any 1971. A partir d’aquest moment, per una sèrie de factors, interns i externs,  el Clan -com a tal- deixa de funcionar. Mantenen una certa activitat el GESE, l’ESAM i ELS VELLS OSSOS molt centrada, però, en l’aspecte esportiu –espeleologia, alta muntanya i escalada- els dos primers i amb una ferma voluntat d’anar mantenint el contacte, especialment entre els membres més antics, els tercers.
Es en aquest moment –sense una seu o “cau” físic on poder-se trobar-  que es porta a la pràctica una vella iniciativa, madurada al seu dia per l’ ETES: editar una revista del Clan –una mena de “mural”, periòdic, en paper-. Així, el juliol de 1971, surt el primer exemplar de Nostra Tasca (Mural del Clan Ós Gris). La revista edita, fins el desembre de 1974, nou números i  es distribuïda –per correu postal o a mà- entre tots els membres del Clan. Nostra Tasca organitza, també, en aquest període de temps, un seguit de trobades, sortides i sopars del grup.
Entrem, a partir del 1975, en un període en el qual el contacte entre la gent del Clan serà més esporàdic i puntual  –arribant a l’extrem que, alguns i algunes dels seus membres, per raons de tipus generacional, familiar, professional, de residència, etc, quedaran “despenjats”-. Entre els nuclis que es mantenen en contacte, els casaments, aniversaris, celebracions, “calçotades”, alguna sortida “motoritzada”.... ajuden al retrobament i, també, en els moments difícils, de dificultat o de dol per la mort d’algun familiar, company o amic..., amb la pena i ràbia que això suposa, la gent del Clan –que se n’ha assabentat-  també hi ha estat present.

EL CLAN AVUI.- Es a finals de l’any 2008 que, amb una bona colla de membres de Clan amb una situació de “més temps lliure” (pel fet de quedar “alliberats” de moltes de les seves obligacions laborals o professionals) que es crea la COMECLOG (Comissió per a la -recuperació- de la Memòria del Clan Ós Gris) i obrim una nova etapa. Les primeres accions han estat la localització i el contacte amb el màxim possible de membres del Clan; la recollida de records, documents i fotografies per al nostre Fons Documental; la creació del Bloc a la xarxa d’Internet i un seguit d’ activitats – algunes, com les sortides xino-xano, de primavera i de tardor o els sopars d’estiu, amb força èxit- al llarg de l’any obertes a tots aquells/es que puguin i vulguin participar-hi.
No pretenem viure, només, dels vells records; ni ser, únicament, una colla de nostàlgics aplegats al voltant d’unes tasses de “tallat” –amb llet descremada i sacarines...-; la vida i el mon que ens envolta, pensem, ens pot donar encara moltes oportunitats de servei i satisfaccions i volem, també, prendre-hi part.  L’objectiu final és passar-nos-ho be, tot  i mantenint viu l’esperit i els forts vincles d'amistat i de companyonia que iniciarem ara fa, gairebé, 50 anys.
I en això estem.